22 4875858

info@bpic.eu

PN-EN 15224 - Usługi sektora ochrony zdrowia, systemy zarządzania jakością, wymagania oparte na EN ISO 9001:2008

 

Dnia 25.03.2013 Prezes PKN zatwierdził polskie wydanie nowej normy europejskiej PN-EN 15224. Jest to norma zbudowana na bazie znanej już dobrze normy ISO 9001:2008, z tą jednak różnicą, że o ile norma ISO 9001:2008 jest bardzo ogólna i może znaleźć zastosowanie w każdej brażny i firmie każdej wielkości, o tyle nowa norma PN-EN 15224 jest skierowana tylko i wyłącznie do organizacji sektora medycznego.

Co ciekawe, nowa norma to dokładnie ISO 9001:2008 + część dodatkowa przeznaczona tylko dla ochrony zdrowia. Oznacza to że do znanych już elementów i punktów normy ISO 9001 dodane zostały dodatkowe wymagania, lub wyjaśnienia odnoszące się tylko do branży medycznej. Taka konstrukcja czyni tą normę bardzo przejrzystą i zrozumiałą dla organizacji związanych z ochroną zdrowia, odnosi się bowiem bezpośrednio do działalności jaką wykonują.

Choć na razie omawiana norma, mimo polskiego wydania, nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia, nie jest również jeszcze normą międzynarodową, to niewykluczone że w najbliższej przyszłości zaczenie wypierać normę ISO 9001:2008 z branży medycznej.

 

 Dodatkowo wdrożenie i certyfikowanie wg nowej normy będzie najprawdopodobniej przynosiło taki sam skutek przy kontraktacji z NFZ co posiadanie certyfikatu zgodności z ISO 9001:2008. Jest to bowiem norma jakościowa tak samo jak jej poprzedniczka.

 

BPIC prowadzi certyfikację na zgodność z normą PN-EN 15224 oraz szkolenia z tego zakresu.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.