22 4875858

info@bpic.eu

Cytujemy treść komunikatu jaki ukazał się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji:

"Polskie Centrum Akredytacji informuje, że na podstawie rezolucji IAF nr 2018-17, ustalony w drodze komunikatu nr 261 z dnia 4.06.2018 r. trzyletni okres przejściowy dla akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wdrożenie normy ISO 45001:2018, został wydłużony do dnia 31 marca 2021 r. W związku z powyższym wszystkie wydane przez PCA zakresy akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zawierające przypis: „Akredytowane certyfikaty wydane wg PN-N-18001:2004 / BS OHSAS 18001:2007 tracą ważność z dniem 12.03.2021 r.”, zostaną skorygowane z uwzględnieniem ww. postanowień."

Innymi słowy, PCA potwierdziło że ostateczny termin przejścia z OHSAS 18001 i PN-N 18001 na ISO 45001:2018, upływa w dniu 2021.03.12.

Miło nam poinformować że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku, w dniu 2019.09.26, uzyskało certyfikację systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015. 
Auditorem wiodącym była dr. Krystyna Spethens, Prezes Zarządu BPIC / AFNOR Polska.

mpec logo 
Serdecznie gratulujemy. 

BPIC Sp. z o.o., założony w roku 2009 przez dr Krystynę Stephens, obchodzi w tym roku 10-lecie działalności. Dziękujemy wszystkim klientom, auditorom, współpracownikom i pracownikom za dotychczasową, wspólną pracę.

logo 10 lat

Miło nam poinformować że firma MB Aerospace Technologies Poland Sp. z o.o., z wynikiem pozytywnym zakończyła proces recertyfikacji zgodności systemu zarządzania z normami EN 9100:2018 i ISO 9001:2015.

Nowe certyfikaty wydane zostały na okres kolejnych 3 lat. Serdecznie gratulujemy firmie i dziękujemy naszemu portugalsko-francuskiemu zespołowi auditorskiemu za sprawne przeprowadzenie procesu odnowienia certyfikacji.

mb     Afaq 9100 ven

 

 

Total Quality Management w Szpitalach i innych jednostkach służby zdrowia.
BPIC we współpracy z firmą Future Group, przeprowadziło 10-dniowe szkolenie z zakresu TQM, dla grupy pracowników służby zdrowia różnych szczebli z Arabii Saudyjskiej.
Szkolenie objęło swoim zakresem koncepcję TQM, wymagania akredytacyjne oraz zarządzanie jakością wg ISO 9001:2015.
Podczas kursu, uczestnicy mieli również możliwość wizytacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku. 
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szpitala za umożliwienie wizytacji, kursantom za udział w szkoleniu a trenerom za sprawne przeprowadzenie szkolenia.

Resized 20190307 111923 5211