Certyfikacja


Chcesz obiektywnej oceny swojego systemu? Zgłoś się do BPIC / AFNOR Polska.


Certyfikacja jest procesem, podczas którego ocenia się czy system zarządzania spełnia wymagania określonej normy lub specyfikacji, oraz czy jest skuteczny aby osiągać cele organizacji.

 

Podejście i polityka BPIC nastawiona jest na współpracę i podejście partnerskie. Stosujemy brytyjskie zasady pragmatyzmu i zdrowego rozsądku, które pomagają klientom zoptymalizować ich system zarządzania. W złożeniach BPIC certyfikacja nie jest celem naszych klientów lecz środkiem - który ma pomóc osiągnąć cele wyznaczone przez organizację i doskonalić jej zarządzanie. Certyfikat informuje klientów, konkurentów, dostawców, załogę i inwestorów o tym, że w danej organizacji są stosowane uznane w branży praktyki oraz, że organizacja spełnia wymagania danej normy lub specyfikacji.


Korzyści wynikające z certyfikacji są liczne:

  • Certyfikacja jest dowodem sprawnego zarządzania organizacją;
  • Certyfikacja może przyczynić się do zwiększenia efektywności, ograniczenia niepewności i zdobycia nowych okazji rynkowych;
  • Udział w procesie uzyskiwania certyfikatu i późniejsze przestrzeganie norm dowodzi również, że firma stale zwiększa swoją efektywność i usprawnia swoją działalność;
  • Regularne przeprowadzanie auditów nadzorczych zwiększa, odpowiedzialność, zaangażowanie oraz motywację personelu;
  • Posiadanie ważnego certyfikatu jest często warunkiem udziału w postępowaniach przetargowych.

Wniosek o certyfikację na zgodność systemu zarządzania z daną normą może złożyć każda organizacja, niezależnie od wielkości czy branży; może nią być również organizacja dobroczynna, edukacyjna, stowarzyszenie zawodowe, lub jednostka sektora administracji publicznej.

 

Certyfikujemy na zgodność z takimi normami jak:

ISO 9001:2015System Zarządzania Jakością;

 ISO 15224:2016 - Jakość w Służbie Zdrowia;

ISO 9100/9110/9120 - Jakość w Lotnictwie;

IATF 16949 - Jakość w Motoryzacji;

ISO 14001:2015System Zarządzania Środowiskowego;

 PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007 / ISO 45001System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;

 ISO 22000:2005System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności;

 HACCPAnaliza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych;

 ISO/IEC 27001:2013System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

 ISO 22301:2012Zarządzanie Ciągłością Działania;

 ISO 50001 - Zarządzanie Energią;

PAS 99Zintegrowane systemy zarządzania;

 i wiele innych.


Działamy pod akredytacją polską - PCA i francuską - CORFAC.


Poniżej do pobrania formularz zapytania ofertowego, który jest dla nas podstawą do przygotowania oferty:

- FORMULARZ - kliknij tutaj