22 4875858

info@bpic.eu

W dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 - 1921” oraz finał konkursu PNJ - EFQM. W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób. Inauguracyjny referat wygłosił dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ, pt.: „Kultura jakości – współczesne wyzwania”, w którym podkreślił znaczenie szacunku i uczciwości w kształtowaniu jakości. Następnie zostały wygłoszone referaty: „Nowy Model EFQM – wyzwania dla polskich organizacji” – wygłoszony przez dr hab. Arkadiusza Wierzbica, prof. UE we Wrocławiu oraz dr Joannę Martusewicz z UE we Wrocławiu, którzy omówili kluczowe zagadnienia i zmiany modelu EFQM i ich wpływ na zarządzanie organizacją; „Nasza droga do doskonałości – MPWiK S.A. we Wrocławiu”, wygłoszony przez Pana Witolda Ziomek, Prezesa Zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu, który przedstawił efekty stosowania modelu EFQM w doskonaleniu zarządzania firmą oraz realizacji projektów; „Współczesny wymiar jakości w relacji z odbiorcami” – wygłoszony przez Pana Sławomira Bieńkowskiego, Pełnomocnika Prezesa SEP ds. współpracy z PTE, który podkreślił znaczenie budowania relacji międzyludzkich w aspekcie jakościowym; „Cyfrowa transformacja na przykładzie MPWiK S.A. we Wrocławiu” – wygłoszony przez Pana Piotra Słomiannego, Dyrektora finansów, który podkreślił znaczenie systemowego podejścia do rozwiązań informatycznych, w tym czerpania informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania procesami. Wygłoszone referaty przyjęte były z dużym uznaniem i zainteresowaniem, szczególnie w zakresie wykorzystania modelu EFQM do doskonalenia zarządzania oraz organizowania konkurów EFQM na poziomie 5*/7* wspólnie z konkursem PNJ z uwzględnieniem właściwych poziomów.

W ramach konkursu "Znakomity Pełnomocnik/Menadżer Systemów Zarządzania" nagrody otrzymała między innymi Dr Krystyna Stephens – BPIC Sp. z o.o.

(źródło: www.pnj.pl)

1 BPIC

Wszystkich posiadających certyfikowane systemy zarządzania PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007, informujemy że BPIC świadczy akredytowane usługi certyfikacji (przejścia) ISO 45001:2018. Certyfikacja odbyłwa się pod marką AFNOR i francuską akredytacją COFRAC. 

Wszystkich zainteresowanych certyfikacją lub skoleniami zapraszamy do kontaktu.

bhp

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym terminarzem szkoleń, na pierwsze miesiące roku 2020.

Do pobrania tutaj - POBIERZ

W dniu 2019.12.04, Prezes Zarządu BPIC - dr Krystyna Stephens, oraz Dyrektor Zarządzający - Bartłomiej Włodarski wręczyli uroczyście certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej we Włocławku. Uroczystość miała miejsce w siedzibie firmy we Włocławku, a ozdobny certyfikat odebrał Prezes MPEC'u Pan Andrzej Walczak. 

Na uroczystość zaproszono również lokalną telewizję której to relację można obejrzeć pod tym linkiem:

http://www.kujawy.info/puls-miasta/mpec-z-certyfikatem-zarzadzania-jakoscia/?fbclid=IwAR04W3VUGHRvUbWnYQvBtkfKsIXgX7lnOepOStTg1wMo4DbcgdMcJ0V-B4k 

MPEC ISO 3

źródło: www.gov.pl 
(https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami)

Co to jest Rejestr BDO

Rejestr BDO to inaczej rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Rejestr ten prowadzą marszałkowie województw

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisuje się do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu.

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru BDO wynika wprost z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będą miały również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna.

Ważne! Jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej, zobacz opis usługi dotyczącej wpisu do rejestru BDO dla podmiotów udostępniających klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO

Wniosek o wpis do Rejestru BDO muszą złożyć marszałkowi województwa przedsiębiorcy:

W zakresie produktów takich jak oleje, smary, opony:

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów
 • organizacje odzysku
 • eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi

W zakresie recyklingu pojazdów:

 • wprowadzający pojazdy
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów
 • prowadzący stacje demontażu
 • prowadzący strzępiarki

W zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele
 • zbierający zużyty sprzęt
 • prowadzący zakłady przetwarzania
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku

W zakresie baterii lub akumulatorów:

 • wprowadzają baterie lub akumulatory
 • prowadzą zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • podmioty pośredniczące

W zakresie opakowań:

 • organizacje odzysku opakowań
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach
 • eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową

W zakresie odpadów:

 • prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie
 • transportujący odpady
 • sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu
 • prowadzą zakłady recyklingu statków
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu

Kto zostanie wpisany do Rejestru BDO z urzędu

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

 • uzyskał pozwolenie zintegrowane
 • uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 • uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów
 • uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

Kto nie musi być wpisany do Rejestru BDO

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który podlega wpisowi do Rejestru BDO, musisz uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności.

W przeciwnym wypadku grozi ci administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd - kara aresztu albo grzywny.

Pamiętaj: Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie cię do Rejestru BDO.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie